Anmälningsblankett anmälningspliktig verksamhet

Anmälan enligt 2 kap. 1 § (2022:482) lagen om elektronisk kommunikation

Mer information om anmälningsplikten


Steg 1 av 3 - Aktuellt steg - Lämnande av uppgifter

Förhandsgranskning
Bekräftelse

Ansökan avser

Kontaktperson för företaget
Kontaktuppgifter för företaget
Anmälningspliktig verksamhet
Start- eller slutdatum
Kort beskrivning av verksamheten och övrig information*
Bilagor

Bifoga aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket.

För att det ska gå att handlägga ärendet behöver anmälan signeras av behörig firmatecknare,
antingen med BankID eller genom att bifoga en inskannad underskrift med namnförtydligande,
Hämta en mall här.Steg 1 av 3 - Aktuellt steg - Lämnande av uppgifter

Förhandsgranskning
Bekräftelse